Покана

Покана

Покана

Избор на представители за членове на Обществения съвет. 

Първа възрастова група - 26.11.2019г. / вторник/

Втора възрастова група - 27.11.2019г. /сряда/

Трета подготвителна възрастова група - 28.11.2019г. /четвъртък/

Четвърта подготвителна възрастова група - 29.11.2019г. /петък/