Прием на деца за първа възрастова група за учебната 2023/2024година

Прием на деца за първа възрастова група за учебната 2023/2024година

Прием на деца за първа възрастова група за учебната 2023/2024година

 

ДГ № 23 „Звездица“ – гр. Добрич                                                                                                               

Приема деца за първа група – родени 2020г.

за следващата учебна 2023/2024година.

Детската градина е иновативна, осигуряваща

качествено образование и е желано място от

родители и деца.

Във всички групи е създадена модерна, функционална среда, съобразена с възрастовите особености на децата.

В детската градина работи мотивиран, висококвалифициран персонал създаващ благоприятна среда за отглеждане, възпитание, обучение и социализиране на децата!

   Екипа на ДГ №23 „Звездица“ предлага работа с логопед, ресурсен учител и психолог.

Заповядайте при нас!

Информация за контакти: тел: 058/602 653

Адрес: ул. „Велико Търново“ №2