Новини

Рожден ден на ДГ № 23 "Звездица"

Съобщение за работата на ДГ №23 "Звездица" - през летните месеци

V Областен конкурс рецитал "За да я има България".

Съобщение -проучване

Целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст