Закон за защита на личните данни

Закон за защита на личните данни

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на ДГ №23 „Звездица“, гр. Добрич

3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №23 „ ЗВЕЗДИЦА“ гр. Добрич