• Образование, чрез игра
  ДГ 23 "Звездица"
  Образование, чрез игра
  Игрите, са ефективно средство за развитие на интелектуалния и творчески потенциал на всяко дете.
 • Добре дошли в нашия сайт!
  ДГ № 23 " Звездица" гр. Добрич
  Добре дошли в нашия сайт!
  Най-доброто, което можем да дадем на децата си, това е да ги научим да обичат себе си. — Луиз Хей
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

НАШАТА МИСИЯ

 Да осигурим възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната му социализация.

НАШАТА ВИЗИЯ

Детската градина да се превърне в място, където детето ще се чувства защитено, разбрано и подкрепено. Предпочитана среда за малкия човек, където се гарантира умственото, емоционалното, социалното, личностното и здравно - физическо развитие. 
Детската градина да бъде център за родители - търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и съгласие.

Ако желаете най-доброто за Вашето дете, ако искате да получите отлична подготовка за бъдещо модерно, европейско образование  изберете ДГ 

" Звездица"

Добре дошли, в сайта на ДГ №23 " Звездица" гр. Добрич

Децата са нашето бъдеще. Всичко което се изисква от нас, е достойнството да ги възпитаме и да им позволим да ходят по своят път. И, разбира се, да им покажем всичката красота, която те притежават вътре в себе си. - Уитни Хюстън

Новини

"Ден на розовата фланелка" – Световен ден за борба с тормоза в училище.

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“.

Научи повече

"Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия"

С призив да сме по- внимателни и толерантни на пътя - деца и възрастни!

Научи повече

Интерактивен образователен робот Tale-Bot Pro

В ДГ №23 "Звездица" вече има Интерактивен образователен робот Tale-Bot Pro - програмируемо устройство с командни бутони разположени върху корпуса.

Научи повече

Проекти

Проект :BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Проект :BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на криза, да се осигурят условия за ефективност на образованието.

Научи повече
По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

Учебна 2021-2022 година Национална програма „ Успяваме заедно“ ; модул 2 „ Иновативна детска градина“ Финансиране 3500,00 лева

Научи повече
По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

Учебна 2020-2021 година Национална програма „ Успяваме заедно“ ; модул 2 „ Иновативна детска градина“ Финансиране 3500,00 лева

Научи повече