БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Детето е активен участник в уличното движение като пешеходец, велосипедист и пътник в превозните средства.  

От 2003г. е факт Учебна програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина, според която обучението по БДП е неделима част от учебно-възпитателния процес. 

Целта ни е чрез използване на интерактивни играчки и мултимедийни продукти да подпомогнем децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да откриват опасностите, които крие улицата и да усвоят модели на безопасно поведение. Поднесената чрез мултимедийни продукти информация стимулира положителната мотивация за усвояване на знания и повишава интереса на децата за превенция на рискове от ПТП.  Възможностите на новите технологии  развиват информационната култура и  обогатяват когнитивния потенциал на децата от най-ранна възраст.

"Движа се безопасно!"

Децата от група "Облаче", група "Дъга" и група "Слънчо" показаха завидни знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение.

Научи повече