Профил на купувача

Обществена поръчка за строителство с предмет: „ Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“

Обществена поръчка за строителство с предмет: „ Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва: Подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ Подобект № 2: „ Смяна на дограма в ДГ № 23 „ Звездица“ гр. Добрич“

Научи повече