Проекти

По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

Учебна 2021-2022 година Национална програма „ Успяваме заедно“ ; модул 2 „ Иновативна детска градина“ Финансиране 3500,00 лева

Научи повече
По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

Учебна 2020-2021 година Национална програма „ Успяваме заедно“ ; модул 2 „ Иновативна детска градина“ Финансиране 3500,00 лева

Научи повече
ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

Национална кампания „За чиста околна среда – 2021г. „ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

Научи повече
По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”

Научи повече
По национални програми за развитието на образованието

По национални програми за развитието на образованието

ПРОЕКТ ДГ № 23 „ ЗВЕЗДИЦА“ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ учебна 2019/2020 финансиране 2000,00 лв.

Научи повече
По национални програми за развитието на образованието

По национални програми за развитието на образованието

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече