"Движа се безопасно!"

"Движа се безопасно!"

С много емоции бе съпътствана игрово - познавателната ситуация за затвърдяване на придобитите знания и умения, която организирахме като състезание между отборите. 

В резултат на проведеното състезание на тема: „Движа се безопасно” децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека и други. Децата научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Това те демонстрираха с голямо старание и удоволствие в предложените им игри.