СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДГ № 23 „ ЗВЕЗДИЦА“ В ПЕРИОДА ОТ 29.05.2020 ДО 15.06.2020 ГОДИНА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

  • ЗАПИСВА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ  ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЧКИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ.
  • ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЛИЧНО  ОТ РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА В ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ:

ПРЕДИ ОБЯД

СЛЕД ОБЯД

ОТ 10.00 ЧАСА ДО 12.00 ЧАСА

ОТ 14.00 ЧАСА ДО 15.30 ЧАСА

 

  • ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  СЕ ИЗВЪРШВА  НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В СТАЯТА НА ЗАС– I ЕТАЖ.
  •  НЕ  СЕ ДОПУСКА ИЗПРАЩАНЕТО НА СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПО ИМЕЙЛ.
  • ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
  • НЕ СЕ ДОПУСКА СТРУПВАНЕ НА ХОРА В СГРАДАТА ИЛИ ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЧАКАЩ, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПАЗВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ ОТ МИНИМУМ 2 М.
  • ВСЕКИ ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ ВХОДНАТА ВРАТА НА СГРАДАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ДЕЗИНФЕКЦИРА РЪЦЕТЕ СИ.
  • НЕ СЕ ДОПУСКАТ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ, КОИТО НЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА. НОСЕНЕТО НА МАСКА ИЛИ ШЛЕМ В СГРАДАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.