Целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст

Целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст

Целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст

Прилагаме файл със Служебна бележка която може да си изтеглите от сайта ни.  В случай, че не можете да изтеглите заповядайте на място в              ДГ № 23 "Звездица" може да се издава - Служебна бележка, удостоверяваща, че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка всеки ден до 13:30 часа. 

https://asp-government.com/ Архив