Съобщение за работата на ДГ №23 "Звездица" - през летните месеци

Съобщение за работата на ДГ №23 "Звездица" - през летните месеци

Съобщение за работата на ДГ №23 "Звездица" - през летните месеци

     Уважаеми родители,

      Община г. Добрич ви информира, че през летните месеци ще работят всички детски ясли и детски градини на територията на общината.

      Децата от четвърта подготвителна група ,които през учебната 2021/2022 година ще постъпят в първи клас, ще бъдат изписани на 31.07.2021 г. По желание на родителите/настойниците, изписването може да се осъществи и по-рано.

      Децата от детските ясли, които ще постъпят в детска градина през учебната 2021/2022 г., ще бъдат изписани на 31.08.2021 г.

      Всички детски ясли и детски градини ще бъдат затворени от 01.09. до 14 .09.2021 г. за текущи ремонти и почистване и ще отворят врати на 15.09.2021 г.