По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

26.01.2021г.

Учебна 2020-2021 година
Национална програма „ Успяваме заедно“ ; модул 2 „ Иновативна детска градина“
Финансиране 3500,00 лева

 

Основни цели:

1.1. Чрез иновативната програмна система " Все по" да открием и стимулираме  детските способности, умения, изяви и таланти, да предоставим подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща среда, което води до повишаване на качеството на предучилищното образование.

 

1.2. Да направим родителите максимално съпричастни към реализирането на нашата идея, в ролята  на  партньори, публика, съорганизатори.

 

1.3. Създаване на условия за разпространение на добър педагогически опит и споделяне на иновативни практики, чрез изработване на детски филм.


Разработване на система от дейности, който включват създаване на положителни нагласи у детето  за  самоизява на четири етапа :I етап в детската група; IIетап  пред връстници; III етап пред  родител; IV  етап пред  публика  извън детската градина. Да оборудваме   сцена, в сградата на детската градина, където децата да се потопят в обстановката на изкуството и да преодоляват сценичната треска.Предвиждаме в работа с деца  при подготовката им за театрална и музикална изява да включим външен специалист, който да подпомогне създаването на положителни емоции и настроение за среща с изкуството.