ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

Национална кампания „За чиста околна среда – 2021г.

 

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

 

ПРОЕКТ „Играем и учим сред природата“

 

Финансиране от  МОСВ и ПУДООС   - 4988.40 лева

Чрез проекта ще обособим еко-кът в който монтираме ново съоръжение за игра,   ще изградим  и оборудваме  два павилиона  на открито, единият за растителния свят , а другия за животинския свят в които децата да  извършват преки наблюдения.