По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

По национални проекти и програми за развитието на образованието

05.07.2022

Екипът на ДГ № 23 " Звездица" , гр. Добрич продължава да работи по авторска програмна система с наименование " Все по",  насочено към вдъхновяващо, социално, емоционално и позитивно образование в детската градина. За втора година по програма „ Успяваме заедно“ , модул „ Иновативна детска градина“ е спечелен проект финансиран от МОН за 3500, 00 лева. Чрез този проект ще обогатим емоционалната грамотност, чрез активизиране на емоционалния речник и социалното съпреживяване на децата. Проектът ни е насочен към социалното, емоционалното и позитивно образование и включва въвеждането на образователната програма „ Играй с Фори“, разработена от екип към Шуменския университет“ Св. Константин Преславски“.Проектът ни се реализира във втора сграда  на ул. Богдан“ 2 към ДГ №23 „ Звездица“. Предвиждаме дейности с деца за усвояване на знанията за дадени емоции- разпознаване на емоциите, свързване с определен израз на лицето назоваване и разбиране на емоциите и умения за саморегулиране както и умения за оказване на помощ на другите при преживяване на трудни емоции. Учителите ще бъдат обучени, а работата с деца ще продължи 10 седмици, като всяка седмица се предоставя по един модул. Два от модулите са въвеждане и финализиране на програмата.По време на тези модули учителите ще провеждат входящо и изходящо оценяване на емоционалния речник на децата.  Ще се работи с 8 основни модула , по един за всяка емоция.